ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR.

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;
1 OCAK 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır.

İlgili karar uyarınca en az sermaye tutarı;

  • Anonim Şirketlerde 50.000 Türk Lirasından 250.000 Türk Lirasına,
  • Limited Şirketlerde 10.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına,

yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500.000 Türk Lirasından az olamayacaktır.

Söz konusu tutarlar 1 OCAK 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır.

Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketlerimiz bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, özkaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI

(26.11.2023)

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir