3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ile 19.12.1984 tarihinden itibaren yıllık %12 olarak tespit edilen kanuni faiz oranı, Bakanlar Kurulu’nun 19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı kararı ile 01.01.2006 tarihinden itibaren %9 olarak uygulanmıştır.

21 Mayıs 2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 01.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca aynı tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için %4,5 olarak belirlenmiştir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir