İstanbul’da Mersis sistemi 24 Şubat 2014 tarihinde başlıyor.

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca uygulaması yapılan bir sistem olup, ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve tutulmasına yönelik bir projedir.